} UrokiPojezierza.pl

23 marca o godzinie 23:23 ruszył mój portal Internetowy Przewodnik Turystyczny UrokiPojezierza.pl. W całości poświęcony będzie lokalnej turystyce, kulturze oraz wydarzeniom sportowym. W portalu znajdują się informacje o miejscowościach, szlakach turystycznych, informacje o regionie, o atrakcjach turystycznych. Znaleźć tu można również bazę noclegową i gastronomiczną, do której wpisywać się będą mogli gestorzy turystyczni.

.

.

UrokiPojezierza.pl dostrzegł potencjał w turystyce i zamierza w większej skali wspierać rozwój gospodarki turystycznej, która staje się jednym z najważniejszych obszarów gospodarczych regionu Pojezierza Wałeckiego. Dzięki temu utworzono Kompleksowy Regionalny System Promocji Turystyki (KRSPT jakim jest niniejszy portal), co pozwoli na podniesienie poziomu zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Pojezierza Wałeckiego poprzez zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku turystyki kulturowej, wzmocnienie pozycji na turystycznej mapie Polski i Europy, a także pogłębienie tożsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń, żyjących na ziemi wałeckiej.

.

.

23 marca o godzinie 23:23 ruszył nasz portal Internetowy Przewodnik Turystyczny UrokiPojezierza.pl. W całości poświęcony będzie lokalnej turystyce, kulturze oraz wydarzeniom sportowym. W portalu znajdują się informacje o miejscowościach, szlakach turystycznych, informacje o regionie, o atrakcjach turystycznych. Znaleźć tu można również bazę noclegową i gastronomiczną, do której wpisywać się będą mogli gestorzy turystyczni.
UrokiPojezierza.pl dostrzegł potencjał w turystyce i zamierza w większej skali wspierać rozwój gospodarki turystycznej, która staje się jednym z najważniejszych obszarów gospodarczych regionu

Pojezierza Wałeckiego. Dzięki temu utworzono Kompleksowy Regionalny System Promocji Turystyki (KRSPT jakim jest niniejszy portal), co pozwoli na podniesienie poziomu zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego Pojezierza Wałeckiego poprzez zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku turystyki kulturowej, wzmocnienie pozycji na turystycznej mapie Polski i Europy, a także pogłębienie tożsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń, żyjących na ziemi wałeckiej.